Joanna


Joanna

Zapraszamy! Poniedzialek - piatek: 5.00 - 13.00

Zapraszamy! Sobota: 6.00 - 10.30

Zadzwon do nas. Biuro: (091) 469 14 67, Zamówienia: (091) 469 19 80

Eksport

Hurtownia nasza od kilkunastu lat z powodzeniem prowadzi sprzedaż zagraniczną.
Eksportujemy wędliny do krajów takich jak: Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Belgia, Holandia, Szwecja oraz Dania.
Położenie firmy w pobliżu granicy z Niemcami, jak i przeprawy promowej w Świnoujściu powoduje znaczne oszczędności finansowe oraz poważnie skraca czas dystrybucji wędlin do odbiorcy.
Naszą dewizą jest szeroko rozumiana właściwa obsługa klienta, z którymi niejednokrotnie nigdy nie spotykamy się osobiście. Relacje z klientem opieramy na zrozumieniu i znajomości jego potrzeb oraz wzajemnym zaufaniu, co jest podstawą w tzw.„handlu na odległość”. Jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom także w organizacji dystrybucji oraz w logistyce.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz aktualnymi promocjami!!!
Kontakt:
Kierownik ds. eksportu FH Joanna
Jan Broński
tel/fax : +48 91 469 44 42
mobile: +48 601 588 558
e-mail:

Our wholesale has been successfully exporting products for several years.
We export meat to many countries, i.e. Great Britain, Ireland, Germany, Belgium, Netherlands, Sweden and Denmark.
The company’s location nearby German border and ferry crossings in Świnoujście causes significant financial savings, and shortens transportation time to the receiver.
Our motto is a proper customer service in the broad sense. Relations of our company with customers are based on understanding and meeting the customer needs. It is crucial for maintaining the standards of so called remote trading. We are willing to help our customers with organizing distribution and logistics.

We recommend getting acquainted with our offer and current discount on our website
Contact:
Export Manager
Jan Broński
tel/fax : +48 91 469 44 42
mobile: +48 601 588 558
e-mail: